021-88522701

اعلام طرح فروش خودرو جدید K132 شرکت ایران خودرو - تیر 99 + جدول

به اطلاع کلیه مشتریان محترم و نمایندگی هاي مجاز می رساند شرکت ایران خودرو در راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو طرح فروش مشارکت در تولید 12 الی 24 ماهه محصول جدید پروژه K132 و سایر محصولات ایران خودرو را اجرا می کند .

 

متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، قادر هستند در این طرح با شرایط زیر بدون نیاز به دریافت مجدد کد کاربري و کلمه عبور ثبت نام نمایند.

 اعلام طرح فروش خودرو جدید K132 شرکت ایران خودرو - تیر 99 + جدول

تاریخ و نحوه ثبت نام : طــرح مشــارکت درتولیــد (12 الــی 24ماهــه) محصــولات ایران خودرو مطــابق جــدول شــماره یــک روز چهارشنبه مورخ 18-04-99 شروع و تا تاریخ 21-04-99 ادامه خواهد داشت.

 

حداکثر 3 روز کاري پس از پایـان ثبت نام، قرعه کشی برگزار و اسامی منتخبان اعلام خواهد شد. 

 

قیمت خودرو و نحوه پرداخت :

 

قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

 

پس از اعلام اسامی، انتخاب شدگان مبلغ پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از درگاه ایران خودرو مطابق جدول شماره یک واریز می نماید. الباقی وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه هاي قانونی تعیین و دریافت می گردد.

 

قبل از اعلام اسامی انتخاب شدگان، مشتري هیچگونه وجهی واریز نخواهد کرد  .

 

در هیچ مرحله اي از ثبت نام نیازي به ارائه چک از سوي مشتري نخواهد بود. 

 

30.jpeg

 

توضیح 1 :سود انصراف 3 درصد کمتر از سود مشارکت می باشد.

 

توضیح2 :سود مشارکت و سود انصراف براساس خودروهاي مختلف در زمان ثبت نام برروي سایت مشخص می گردد.

 

توضیح 3 :در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، خسارت تاخیر به صورت روز شمار (12درصد سالیانه) پرداخت خواهد شد.

 

توضیح 4:سود مشارکت خودرو K132 مطابق جدول شماره 2 محاسبه خواهد شد

 

40.jpg

 

نظرات
 
 
Captcha