021-88522701

اعلام قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو - 3 ماهه دوم 99 + جدول

اعلام قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو - 3 ماهه دوم 99 + جدول

تغییرات بهای کارخانه محصولات ایران خودرو براساس دستورالعمل شورای رقابت برای اجرا در سه ماه دوم سال 99 منتشر شد.

براساس جدول منتشر شده، بهای خالص کارخانه بدون در نظر گرفتن مالیات، بیمه، عوارض و شماره گذاری به شرح ذیل می باشد:

153.jpeg

  • با اضافه شدن حدود 15 درصد به مبالغ فوق، قیمت نهایی برای مصرف کننده مشخص خواهد شد.

نظرات
 
 
Captcha