هزینه های سرویس و نگهداری سانتافه

هزینه های سرویس و نگهداری سانتافه

 آیا خرید خودرو فقط با در نظر گرفتن قیمت آن در زمان خرید و عدم توجه به پارامترهای مهم دیگری مانند هزینه های نگهداری خودرو، قیمت تعویض قطعات و هزینه مصرف سوخت خودرو صحیح است؟
 بدون شک خریداران در انتخاب خودرو می بایستی به موارد متعددی توجه کنند که قیمت اولیه خودرو یکی از اولین پارامترهای تصمیم گیری می باشد ولی هزینه های نگهداری و استفاده خودرو از موارد مهمی است که می بایست با میزان درآمد خریدار متناسب باشد.
با افزایش قیمت بنزین در چند ماه اخیر در کشور، اهمیت توجه به هزینه‌های نگهداری و مالکیت خودرو دو چندان شده است. در نظر گرفتن هزینه‌ سرویس های دوره ای، تعویض قطعات و میزان مصرف سوخت می‌تواند خریداران را در انتخاب بهترین گزینه برای خرید خودرو کمک کرده و از هزینه های بالایی که در آینده متوجه شان می شود جلوگیری نماید.

در این مقاله به بررسی هزینه های تعمیر و نگهداری خودروی سانتافه میپردازیم:

بطور نمونه نمودار هزینه نگهداری و مصرف سوخت خودرو هیوندای سانتافه را در 5 سال اول مشاهده می کنید، همانطور که در نمودار می بینید، هزینه سرویس های نگهداری سال سوم این خودرو به مراتب از سالهای اول و دوم و چهارم بیشتر می باشد، این بدین معناست که اگر شخصی این خودرو را در سال سوم تولید خود، خریداری کند به مراتب هزینه های بیشتری را نسبت به شخصی که در سال چهارم این خودرو خریداری کرده متقبل خواهد شد . این مثال اهمیت و لزوم دقت به هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو را برای خریدار مشخص می کند.

هزینه تعویض روغن موتور

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

320000 - 1100000

70000 - 100000

250000 - 1000000

روغن موتور

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

320000 - 1100000

70000 - 100000

250000 - 1000000

روغن موتور

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

320000 - 1100000

70000 - 100000

250000 - 1000000

روغن موتور

سانتافه دو دیفرانسیل فول

320000 - 1100000

70000 - 100000

250000 - 1000000

روغن موتور

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض روغن گیربکس

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

570000 - 1160000

150000 - 250000

420000 - 910000

روغن گیربکس

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

570000 - 1160000

150000 - 250000

420000 - 910000

روغن گیربکس

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

570000 - 1160000

150000 - 250000

420000 - 910000

روغن گیربکس

سانتافه دو دیفرانسیل فول

570000 - 1160000

150000 - 250000

420000 - 910000

روغن گیربکس

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض فیلتر روغن

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

100000 - 160000

70000 - 100000

30000 - 60000

فیلتر روغن

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

100000 - 160000

70000 - 100000

30000 - 60000

فیلتر روغن

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

100000 - 160000

70000 - 100000

30000 - 60000

فیلتر روغن

سانتافه دو دیفرانسیل فول

100000 - 160000

70000 - 100000

30000 - 60000

فیلتر روغن

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض فیلتر هوا

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

105000 - 175000

70000 - 100000

35000 - 75000

فیلتر هوا

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

105000 - 175000

70000 - 100000

35000 - 75000

فیلتر هوا

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

105000 - 175000

70000 - 100000

35000 - 75000

فیلتر هوا

سانتافه دو دیفرانسیل فول

105000 - 175000

70000 - 100000

35000 - 75000

فیلتر هوا

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض شمع و وایر

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

880000 - 1000000

80000 - 150000

800000 - 850000

شمع و وایر

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

880000 - 1000000

80000 - 150000

800000 - 850000

شمع و وایر

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

880000 - 1000000

80000 - 150000

800000 - 850000

شمع و وایر

سانتافه دو دیفرانسیل فول

880000 - 1000000

80000 - 150000

800000 - 850000

شمع و وایر

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض لاستیک (جفت)

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

1580000 - 4600000

80000 - 100000

1500000 - 4500000

لاستیک (جفت)

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

1580000 - 4600000

80000 - 100000

1500000 - 4500000

لاستیک (جفت)

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

1580000 - 4600000

80000 - 100000

1500000 - 4500000

لاستیک (جفت)

سانتافه دو دیفرانسیل فول

1580000 - 4600000

80000 - 100000

1500000 - 4500000

لاستیک (جفت)

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض لنت ترمز جلو

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

350000 - 900000

50000 - 150000

300000 - 750000

لنت ترمز جلو

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

350000 - 900000

50000 - 150000

300000 - 750000

لنت ترمز جلو

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

350000 - 900000

50000 - 150000

300000 - 750000

لنت ترمز جلو

سانتافه دو دیفرانسیل فول

350000 - 900000

50000 - 150000

300000 - 750000

لنت ترمز جلو

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض لنت ترمز عقب

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

380000 - 800000

80000 - 150000

300000 - 650000

لنت ترمز عقب

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

380000 - 800000

80000 - 150000

300000 - 650000

لنت ترمز عقب

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

380000 - 800000

80000 - 150000

300000 - 650000

لنت ترمز عقب

سانتافه دو دیفرانسیل فول

380000 - 800000

80000 - 150000

300000 - 650000

لنت ترمز عقب

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه شست و شوی انژکتور

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

320000 - 340000

320000 - 340000

0 - 0

شست و شوی انژکتور

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

320000 - 340000

320000 - 340000

0 - 0

شست و شوی انژکتور

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

320000 - 340000

320000 - 340000

0 - 0

شست و شوی انژکتور

سانتافه دو دیفرانسیل فول

320000 - 340000

320000 - 340000

0 - 0

شست و شوی انژکتور

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض پمپ بنزین

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

2750000 - 2950000

150000 - 250000

2600000 - 2700000

پمپ بنزین

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

2750000 - 2950000

150000 - 250000

2600000 - 2700000

پمپ بنزین

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

2750000 - 2950000

150000 - 250000

2600000 - 2700000

پمپ بنزین

سانتافه دو دیفرانسیل فول

2750000 - 2950000

150000 - 250000

2600000 - 2700000

پمپ بنزین

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

هزینه تعویض جلوبندی

مجموع هزینه

اجرت

قیمت

نوع سرویس

 

3300000 - 3600000

400000 - 500000

2900000 - 3100000

جلوبندی

سانتافه تک دیفرانسیل لو آپشن

3300000 - 3600000

400000 - 500000

2900000 - 3100000

جلوبندی

سانتافه تک دیفرانسیل نیمه فول

3300000 - 3600000

400000 - 500000

2900000 - 3100000

جلوبندی

سانتافه دو دیفرانسیل فول

3300000 - 3600000

400000 - 500000

2900000 - 3100000

جلوبندی

سانتافه دو دیفرانسیل نیمه فول

 

برای در خواست کارشناسی تخصصی خودرو و مشاهده ی تعرفه از وبسایت ما دیدن کنید .

کارشناسی خودرو در محل الوچک

نظرات
 
 
Captcha