بررسی دقیق بدنه ، فنی و آپشن

 بیش از ۱۲۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده در محل

بررسی دقیق و نقطه به نقطه خودرو در محل

حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس

ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده

قیمت خودرو کارکرده، دست دوم و صفر

آگاهی از قیمت روز خودرو های صفر و کار کرده

در بخش آخرین کارشناسی های انجام شده توسط الوچک

مشاوره خرید و مقایسه خودرو

ارائه پیشنهاد خرید خودرو متناسب با بودجه شما
بررسی افت قیمت سال اول خودروها

تجهیزات کامل

بررسی خودرو توسط تکنسین های مجرب

با استفاده از تجهیزات و دستگاه های پیشرقته

با آخرین آپدیت سال

بررسی بدنه خودرو توسط دستگاه های دیجیتال

عیب یابی فنی خودرو با استفاده از دستگاه دیاگ

ثبت درخواست کارشناسی خودرو هزینه کارشناسی خودرو در محل

آخرین کارشناسی های انجام شده توسط الوچک