021-88522701
مراحل کارشناسی خودرو چگونه است؟
درخواست کارشناسی خودرو در محل
خودروی مورد نظر را انتخاب کنید

درخواست کارشناسی
021-88522701
کارشناسی تخصصی

کارشناسی کامل رنگ شدگی و یا تعویض قطعات بدنه ، کارشناسی فنی موتوری و گیربکس، بررسی کیلومتر خودرو، تست رانندگی (در صورت مهیا بودن شرایط)

:
در صورت انجام کارشناسی پس از ساعت ۱۷:00 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و پس از ساعت 14:00 در روز پنجشنبه و همچنین انجام کارشناسی در روزهای برفی و بارانی و تعطیلات رسمی، 25% به مبالغ فوق اضافه خواهد شد
ساعت پاسخگویی و خدمت دهی مجموعه الوچک از 9 صبح تا 21 شب خواهد بود