قیمت روز انواع خودرها در بازار خودرو 19 شهریور 99

قیمت روز انواع خودرها در بازار خودرو 19 شهریور 99

جدول قیمت روز انواع خودرها در بازار خودرو 19 شهریور 99

نکته : تغییرات قیمت نسبت به روز قبل می باشد .