021-88522701

نرخ طرح ترافیک سال 1398به‌ تفکیک اعلام شد.

نرخ طرح ترافیک سال 1398به‌ تفکیک اعلام شد.

ساعات قبل از ۱۰ صبح و بعد از ۱۶ عصر، به‌عنوان ساعت‌های اوج ترافیک صبح و عصر درنظر گرفته می‌شود. همچنین، ملاک محاسبه‌ی حضور در ترافیک اوج یا غیراوج، اولین و آخرین مشاهده‌ی پلاک خودرو در دوربین‌ها است.

معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران جدول تغییرات نرخ طرح ترافیک سال 98 را به‌ تفکیک محل سکونت و حضور در ترافیک و نوع معاینه‌ی فنی اعلام کرد. شهرداری تهران در‌حالی از سال آینده طرح ترافیک جدید را اجرا خواهد کرد که براساس اعلام معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، قرار است نرخ ورود به طرح ترافیک براساس نرخ تورم و حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

طرح ترافیک

نرخ طرح ترافیک سال 1398به‌ تفکیک محل سکونت و حضور در ترافیک و نوع معاینه‌ی فنی
محل سکونت حضور در ترافیک نوع معاینه‌ی فنی نرخ سال ۱۳۹۸ (تومان)
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) غیراوج برتر ۷،۲۴۵
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) غیراوج عادی ۹،۶۶۰
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) یک سر اوج برتر ۱۰،۳۵۰
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) یک سر اوج عادی ۱۳،۸۰۰
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) دو سر اوج برتر ۱۵،۵۲۵
خارج محدوده دو سر اوج عادی ۲۰،۷۰۰
خارج محدوده غیراوج برتر ۱۴،۴۹۰
خارج محدوده غیراوج عادی ۱۹،۳۲۰
خارج محدوده یک سر اوج برتر ۲۰،۷۰۰
خارج محدوده یک سر اوج عادی ۲۷،۶۰۰
خارج محدوده دو سر اوج برتر/عادی برتر (۳۱،۰۵۰)- عادی (۴۱،۴۰۰)

ساعات قبل از ۱۰ صبح و بعد از ۱۶ عصر، به‌عنوان ساعت‌های اوج ترافیک صبح و عصر درنظر گرفته می‌شود. همچنین، ملاک محاسبه‌ی حضور در ترافیک اوج یا غیراوج، اولین و آخرین مشاهده‌ی پلاک خودرو در دوربین‌ها است.

نظرات
 
 
Captcha