021-88522701

جزئیات راننده ‌محور شدن بیمه شخص ثالث

جزئیات راننده ‌محور شدن بیمه شخص ثالث

سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه حدود۲۰ درصد از خساراتی که پرداخت می‌شود مربوط به صحنه‌سازی یا تصادفات ساختگی است. راننده‌محور شدن بیمه‌نامه بر اساس قانون بوده و بر اساس برنامه ششم توسعه بیمه‌نامه باید بر اساس ویژگی‌های راننده صادر شود. در صورت صدور بیمه‌نامه بر اساس ویژگی‌های راننده، پرداخت‌های غیرمستند را کاهش می‌دهد. در حال حاضر بیمه‌نامه برای خودرو صادر می‌شود ولی باید به سمتی حرکت کنیم که این بیمه‌نامه‌ها بر اساس ویژگی‌های راننده صادر شود و تخفیف‌هایی که در حال حاضر داده می‌شود در راستای این طرح است. باید با همکاری پلیس راننده‌های پرخطر شناسایی و آنالیز شوند تا حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و رانندگانی که رانندگی بهتر و کم خطری دارند، حق بیمه کمتری پرداخت کنند. سلیمانی درباره اینکه در برخی موارد ۴ نفر از یک خودرو استفاده می‌کنند و نحوه پرداخت حق بیمه‌نامه به چه صورت محاسبه می‌شود، گفت: بیمه‌نامه به نام صاحب خودرو صادر خواهد شد و به این صورت نیست که برای هر یک نفر یک بیمه‌نامه صادر شود، اما طبق قانون جدید، بیمه‌نامه بر اساس رفتار راننده صادر و کم خطر بودن یا پر خطر بودن راننده در میزان تعیین حق بیمه‌نامه موثر خواهد بود.

بیمه خودرو

نظرات
 
 
Captcha