مقالات کارشناسی تخصصی خودرو

در بازار قیمت خودروها ثابت ماند
25 آبان ، 1399
قیمت روز برخی خودرو ها نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌دادان خودرو اظهار کرد: قیمت خودرو در بازار همان قیمت‌های سه‌شنبه ...