بررسی خودروها

وداع با خودروی مزدا 3
25 خرداد ، 1400
این خودروی مزدا که در نمایشگاه مرکزی شرکت بهمن موتور در معرض نمایش قرار گرفته است در واقع آخرین خودرو ...