مقالات کارشناسی تخصصی خودرو

تفاوت گیربکس های CVT و AMT
4 مرداد ، 1399
حتما در بسیاری از طرح های فروش خودروها یا در مشخصات آن نام جعبه دنده CVT یا AMT را ...