مقالات کارشناسی تخصصی خودرو

قیمت کراس اوورهای «جتا» مشخص شد
15 آبان ، 1402
سازمان حمایت قیمت قطعی کراس اوورهای جتا را در مبادی ورودی و برای مشتریان سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی تعیین ...