مقالات کارشناسی تخصصی خودرو

مجوز ۵ ساله به واردات خودرو
19 خرداد ، 1401
قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید ...
حواله خودرو چیست؟
18 خرداد ، 1401
حواله خودرو، برگه برندۀ مالکیت رسمی شما برای یک خودرو صفر است. اگر قصد خرید مستقیم از نمایندگی‌های خودرو را ...