اخبار

شماره گذاری خودرو در منزل
2 تير ، 1401
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: ۸۵ درصد فرآیند شماره گذاری خودرو در منزل قابل اجرا است. ...