اخبار

علت جا نرفتن دنده ماشین
15 دي ، 1402
دنده یکی از قطعات مهم و حیاتی در هر خودرویی است، بسیار مهم است که این بخش به درستی کار ...