اخبار

فرود قطب سوم خودروسازی
13 شهريور ، 1400
سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن سهم ۱۲درصدی تولید ۱۴۰۰ برای خودروسازان خصوصی، از این ...